Glava

DRUGO

 PROJEKT

VSEBINA

LETO GRADNJE

ČETRTNA SKUPNOST

Center zaščite in reševanja

Gradnja novega centra, kjer bodo pod eno streho združeni gasilska brigada, gorska reševalna služba, vodniki reševalnih psov, mestno redarstvo in oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo.

2018

Trnovo

Šmartno

Prostori četrtne skupnosti.

2018

Šmartno

Gmajnice

Gradnja Zavetišča za živali Gmajnice.

2016-2017

Vič

GH Tržnica

Izgradnja GH in prenova Tržnice ter prikaz arheoloških izkopanin in situ.

2015-2017

Center

Bohoričeva

Rekonstrukcija in ureditev dostopa do reševalne postaje pri Kliničnem centru Ljubljana.

2016

Center

GH Španski borci

Izgradnja GH za obiskovalce in stanovalce.

2018

Moste