Glava

ZASEBNE INVESTICIJE

 Pri izvedbi zasebnih projektov, ki so se že začeli in nekateri iz različnih razlogov zastali, bomo v okviru svojih zmožnosti in pristojnosti nudili vso možno oporo, da bi se čim prej dokončali v dobro mesta in zagotovili dodatno kakovost življenja.

Navajamo nekaj zasebnih investicij vrednih 500 milijonov evrov, ki bodo prinesle 5.000 novih delovnih mest.

PROJEKT

VSEBINA

Center islamske skupnosti – džamija

Po 45 letih neuspešnih poskusov je projekt v izvedbi, islamska skupnost je že pričela z gradnjo. S soglasno sprejetim sklepom MS MOL smo omogočili lokacijo na Parmovi.

Trgovski center Stožice

TC z dodatno ponudbo. DUTB je našla investitorja.

Študentski kampus Vojkova

Pričakujemo gradnjo kampusa za 5000 študentov, s čimer bo urejena študentska bivalna problematika v Ljubljani. Trenutno teče stečajni postopek. GD pridobljeno.

Potniški center Ljubljana (Emonika)

Pričakujemo dogovor investitorjev o začetku gradnje.

Nakupovalno središče IKEA

Gradbeno dovoljenje v pridobivanju.

Bavarski dvor

Hotel, gradnja se je začela.

Šumi

Stanovanja.

Kolizej

Stanovanja. Začetek gradnje letos.

Slovenija vino

Garažna hiša in stanovanja, gradnja se je začela.

Mercator

Logistični center