Glava

KULTURA

 Ljubljana je konec leta 2015 pridobila stalni naziv, ki ga podeljuje Unesco mestom, ki posebno pozornost namenjajo knjigi, branju in literaturi – Mesto literature. Pridobljeni naziv je odraz nadgrajevanja aktivnosti, ki so v Ljubljani potekale leta 2010, ko je mesto ponosno nosilo naziv Svetovne prestolnice knjige.

Ljubljana se je v zadnjih osmih letih vzpostavila kot mesto odlične kulturne ponudbe, visokih kulturnih standardov in živahne, drzne umetniške ustvarjalnosti, ki se lahko brez zadrega primerja z drugimi evropskimi prestolnicami. Ves ta proces oblikuje skrb za kulturno infrastrukturo, varovanje kulturne dediščine  in finančno podporo ustvarjalcem. Ljubljano odlikuje tudi dejstvo, da svoje prenovljene javne površine odpira za umetniška ustvarjanja in kulturne prireditve.

Ob predstavitvi kulturne ponudbe je potrebno še posebej izpostaviti naše javne kulturne zavode, ki vsak posebej že dolgo presegajo lokalne meje in lokalni pomen: Mestna knjižnica Ljubljana je osrednja območna knjižnica, ki opravlja knjižnično dejavnost za celotno osrednjeslovensko območje, Kinodvor ima osrednjo vlogo v slovenski art kino mreži, program Festivala Ljubljana, kot tudi program Kino Šiška, je izrazito mednarodno usmerjen, Muzej in galerije mesta Ljubljane so eno najpomembnejših središč muzejske in vizualne umetnosti, Mednarodni grafični likovni center daleč presega državne okvirje s pomenom grafičnega bienala, Slovensko mladinsko gledališče je gledališče z največ gostovanji v tujini, Ljubljanski grad je najbolj obiskana turistična točka v državi.

Nekoč propadajoči objekt Kino Šiška je danes  Center urbane kulture, ki letno gosti 270 dogodkov z več kot 70 tisoč obiskovalci in ni več samo lokalni prostor, ampak je v letih po ustanovitvi postal eden najpomembnejših akterjev srednje in jugovzhodne Evrope. Mestni kino Kinodvor s ponudbo in programi za vse generacije obisk vsako leto povečuje tako izjemno (120.000 obiskovalcev), da pripravljamo rešitev za povečanje kapacitet (projekt Minipleks), in sicer s šestimi kinodvoranami na koncu prenovljene Slovenske ceste, v podhodu Ajdovščina.

Lutkovno gledališče Ljubljana in Ljubljanski grad sta s skupnimi močmi poskrbela še za eno odlično lokacijo in vsebino: leta 2015 smo odprli Muzej lutk, prvi te vrste v Sloveniji in hkrati prvi, ki na interaktivni način predstavlja bogato slovensko lutkarsko tradicijo.

Ker so za nas otroci in mladi izjemno pomembni, festival kulturno umetniške vzgoje Bobri vsako leto širimo in povečujemo število brezplačnih vstopnic. Festival si ogleda skoraj 17.000 otrok, ki uživajo, se izobražujejo, raziskujejo in ustvarjajo v okviru več kot 200 raznolikih prireditev, ki jih pripravljajo ljubljanske javne in nevladne inštitucije. V zadnjih dveh letih pa se jim pridružujejo tudi nacionalne inštitucije, kar veliko pove o odmevnosti in priljubljenosti tega festivala.

Za bogat in raznolik nabor zunajšolskih dejavnosti odlično skrbijo v Pionirskem domu – Centru za kulturo mladih, ki v začetku naslednjega leta pridobiva še obnovljeno Vilo Čira Čara, art center, ki bo še nadgradil bogato izbiro, ki so je mladi in otroci deležni v Pionirskem domu.  Kakovostno kulturo približujemo že osem let tudi najširšemu krogu prebivalcev z brezplačnim programom v okviru festivala Junij v Ljubljani, ki na odru predstavlja najkakovostnejšo produkcijo javnih zavodov in nevladnih organizacij.  Izjemni promotor umetniškega ustvarjanja v Ljubljani je brez dvoma Mednarodni poletni Festival Ljubljana, ki vsako leto pritegne več kot 60.000 obiskovalcev, ki od junija do septembra uživajo v vrhunski umetniški ponudbi.

Prenovili smo arheološke parke – Rimski zid, Emonsko hišo in Zgodnjekrščansko središče, ki s krožno potjo omogočajo neposredno srečanje z antično dediščino Ljubljane.

Prenovljena je tudi Plečnikova hiša, dom izjemnega arhitekta in oblikovalca Ljubljane, Jožeta Plečnika. Prenova hiše, ki je bila zahtevna, je v strokovni javnosti naletela na navdušenje in bila tako deležna vseh treh najvišjih strokovnih  nagrad : prejela je Plečnikovo medaljo za arhitekturo,  Steletovo  priznanje  za konservatorstvo,  projekt celovite prenove Plečnikove hiše pa je prejel še najvišjo muzejsko stanovsko, Valvazorjevo nagrado.

Ljubljana je ponosna na dejstvo, da obnovljena kulturna dediščina (Ljubljanski grad in Muzej lutk, Plečnikova hiša, Arheološki parki) sledi svojemu poslanstvu: ozavešča o preteklosti in ohranja dediščino za prihodnje rodove. To pa govorijo tudi številke: omenjene lokacije so rekorderji po številu obiskovalcev.

Kulturno ponudbo dopolnjujeta galeriji na prostem v Jakopičevem sprehajališču in na Krakovskem nasipu. Za kakovostno hrambo bogate kulturne dediščine smo za Muzej in galerije mesta Ljubljana zagotovili nove depojske prostore v Tehnološkem parku (2.400 m2). Ljubljana je postala članica Lige zgodovinskih mest in mreže mest, ki gostijo in nudijo zavetje preganjanim literatom (ICORN). Letos gostimo že tretjo generacijo in sicer preganjanega pisatelja in novinarja iz Iraka.

Mestna knjižnica Ljubljana letno izposodi 5 milijonov enot knjižničnega gradiva in je z svojimi vsebinami postala ne samo najpomembnejša lokalna knjižnica v Sloveniji, ampak tudi center srečevanja, izobraževanja, medgeneracijskega sodelovanja. Gledališča, katerih ustanoviteljica je MOL (Mestno gledališče Ljubljansko, Slovensko mladinsko gledališče in Lutkovno gledališče Ljubljana), vsako leto izvedejo skoraj 2000 predstav, so prejemniki najpomembnejših evropskih gledaliških nagrad in naši izjemni ambasadorji v tujini: SMG je izvedlo tudi rekordno število gostovanj v tujini v zgodovini slovenskega gledališča.

Za nevladne kulturne organizacije in samostojne umetnike namenjamo več kot 2,1 milijona evrov sredstev letno, za celotno področje kulture skupaj pa več kot 26 milijonov evrov (v letu 2006 19 milijonov evrov). 319 nevladnim organizacijam in samozaposlenim v kulturi, ki delujejo v javnem interesu, oddajamo mestne prostore brezplačno.

NAČRTI ZA NAPREJ

PROJEKT

VSEBINA

LETO GRADNJE

ČETRTNA SKUPNOST

OPOMBE

Švicarija

Obnova in novi prostori za rezidenčne umetnike.

2016-2017

Šiška

Obnova je v teku

Staro letališče Ljubljana

Muzej letalstva - sodobna predstavitev letalstva in zgodovine ljubljanskega letališča, promocija letalstva in tehničnih znanosti.

2016-2017

Moste

Javno zasebno partnerstvo / Postopki v teku

Minipleks

Mestni kino kot del celostne ureditve Slovenske ceste (novi prostori za filmske vsebine in kino projekcije)

2017-2019

Center

V fazi odkupa prostorov

Vila Zlatica

Obnova

2017

Rožnik

Začetek

Cukrarna

Prenova za novo Galerijo (GD pridobljeno) ter vzpostavitev Muzeja literature

2016-2018

Center

Odvisno od pridobitve EU sredstev

ROG

Center kreativnih industrij (prenova tovarne, garaža in preureditev tovarniškega dvorišča v večnamenski park. Programska zasnova Second Chance, RogLab).

2017-2019

Center

Čakamo dogovor z začasnim uporabnikom.

Art center

Obnova umetniškega in kreativnega prostora (Vila Čira Čara), namenjenega kulturno umetnostni vzgoji otrok in mladih.

2016-2017

Center

Obnova je v teku

Hribarjeva dvorana na Ljubljanskem gradu

Prenova prostorov in dodatna vsebina.

2017

Center

Obnova je v teku

Križanke

Streha

2016-2017

Center

Razpis v teku

 

Nadaljevali bomo z obnovo kulturne infrastrukture, z nadgradnjo programov za raznolike publike, s poudarkom na mladih publikah, odličnosti in raznolikosti vsebin, ki morajo biti dostopne,  se odpirali v mednarodne povezave, privabljali tuje ustvarjalce v Ljubljano in naše predstavljali v tujini.

Prav gotovo bo odlična izhodiščna točka obnovljena Švicarija, s katero krepimo mednarodne rezidenčne programe.

Nadaljevali bomo z uspešno vpeljanimi projekti kulturne vzgoje otrok in mladih: Ljubljana bere, Festival Bobri, Kinobalon ... Podpirali bomo karierne centre za mlade ustvarjalce – s pridobivanjem kakovostnih referenc bodo bolj konkurenčni in uspešni na trgu dela.

Na področju kulturnega turizma smo v zadnji fazi priprave strateškega dokumenta, ki ima cilj, da Ljubljano obiskovalci zaznajo zaradi odlične kulturne ponudbe in kot sodobno urbano središče z izjemno kulturnozgodovinsko in naravno dediščino.

Utrdili bomo podporni sistem za nevladne organizacije na področju kulture (prostorske potrebe, projekti in programi).