Glava

MLADI

 Novembra 2015 je bila v Mestnem svetu soglasno sprejeta prva Strategija Mestne občine Ljubljane za mlade 2016-2025.

Širok krog deležnikov, ki so sodelovali pri nastajanju strategije, pa tudi veliko poenotenje mladinskega sektorja glede ključnih ciljev Strategije, pomeni, da se je glas mladih v Ljubljani slišan in je bil upoštevan.

Strategija prihaja ob pravem času, saj mladinski sektor V MOL potrebuje nadgradnjo svojih programov, potrebuje še močnejše mreženje in še intenzivnejši dialog o položaju mladih v glavnem mestu.

Iz dokumenta, ki zadeva vsa področja, ki so pomembna za mlade, izstopata predvsem dve prednostni usmeritvi:
1. okrepitev mladinskega dela tako v smislu izgradnje Mreže mladinskih centrov Ljubljana kot krepitve programov mladinskega dela in;
2. povečanje možnosti za zaposlovanje mladih.

Najbolj ambiciozni, obenem najnujnejši cilji so vezani na oblikovanje mreže Mladinskih centrov Ljubljana, ki jo tudi mladi postavljajo na vrh vseh prioritet.

Analiza je pokazala, da bi Ljubljana potrebovala 20 mladinskih centrov s kakovostnim programom mladinskega dela, kar je tudi eden osrednjih ciljev Strategije MOL za mlade 2016 - 2025. Z njo bi prav vsi mladi v Ljubljani, od kreativnih mladih, do mladih s posebnimi potrebami in mladih, ki so deprivilegirani, dobili v mestu priložnost za svoj razvoj.

Projekt Kul služba! sledi strateškemu cilju dviga deleža trajno zaposlenih mladih. Utemeljen je na mentorskem pristopu in medgeneracijskem sodelovanju ter družbeno-odgovornem pristopu podjetij k ciljni skupini mladih. Kul služba! ponuja konkretna delovna mesta in konkretne delovne izkušnje, ki bodo mladim na njihovi zaposlitveni poti nedvomno veliko pomagale. Prvo usposabljanje mentorjev in mladih je zaključeno, s septembrom 2016 pa bodo mladi pričeli svoje prve poklicne izkušnje pridobivati v 16 podjetjih in javnih zavodih, katerih ustanoviteljica je MOL.

Podobno razumevanje položaja mladih in iskanje inovativnih rešitev se odraža tudi pri oblikovanju Pravilnika o dodeljevanju namenskih nepridobitnih stanovanj mladim. Jeseni 2016 bo mestni svet obravnaval predlog Pravilnika, ki prinaša sistemsko ureditev načina reševanja stanovanjske problematike mladih in prinaša 30 stanovanj letno, ki bodo namenjena izključno mladim. Pravilnik je podlaga za izvedbo ciljnega razpisa, na katerem bodo mladi s stalnim prebivališčem v MOL, ki niso dopolnili 30 let, lahko kandidirali za neprofitno stanovanje.

S tem mladim sporočamo, da njihov glas šteje.