Glava

NEPROFITNA STANOVANJA

 Stanovanjska politika in reševanje bivanjskih težav meščanov je vsekakor ena izmed prioritet lokalne skupnosti v prestolnici. Ne glede na to pa se kljub dejstvu, da mestni stanovanjski sklad in lokalna skupnost razpolagata s skoraj 4200 stanovanjskimi enotami, prestolnica že vrsto let sooča z velikim mankom neprofitnih najemnih stanovanjskih enot. Z novogradnjami in nakupi se ohranja večletno povprečje pridobljenih okrog 150 dodatnih stanovanjskih enot, žal pa se, glede na uspeh na razpisih za dodelitev le teh, primanjkljaj ne zmanjšuje – povprečno uspe namreč le vsak deseti prosilec.

V letih 2015 do 2017 smo zagotovili 326 dodatnih stanovanjskih enot in uspešno rešili stanovanjsko vprašanje 843 občanom oziroma od leta 2010 do sedaj  pridobili 1046 stanovanjskih enot in uspešno rešili stanovanjsko vprašanje 2174  občanom. Cilj pridobiti povprečno 150 dodatnih stanovanjskih enot letno je bil v obdobju od leta 2010 dalje dosežen.

Gradnja stanovanj poteka v skladu z načeli trajnostne gradnje in univerzalnega bivalnega okolja, s ciljem našim najemnikom ponuditi dom, ki jim bo služil kar največji del njihovega življenja.

Danes je v uporabi 4182 stanovanjskih enot.

PROJEKT

VSEBINA

LETO GRADNJE

ČETRTNA SKUPNOST

Polje IV

64 stanovanjskih enot

2017, 2018 in 2019

Polje

 

Vodnikova cesta 5

stanovanjska stavba za namestitev varovancev CUDV Dolfke Boštjančič – 12 odraslih varovancev

 

2016, 2017 in 2018

 

Šiška

 

Zarnikova 4

pridobitev novih in preureditev obstoječih stanovanjskih enot – skupaj 18

 

2017 in 2018

 

Center

Zalog

38 stanovanjskih enot

2017 in 2018

Zalog

Brdo 2

174 stanovanjskih enot

2018, 2019 in 2020

Rožnik

Pečinska ulica 2

6 stanovanjskih enot

2018 in 2019

Polje

Rakova jelša II

156 stanovanjskih enot

2019 in 2020

Trnovo

Rakova jelša I

okvirno 125 stanovanjskih enot

2019, 2020 in 2021

Trnovo

Jesihov štradon

okvirno 60 stanovanjskih enot

2019 in 2020

Rudnik

Zelena jama – Zvezna ulica

okvirno 80 stanovanjskih enot

2020, 2021 in 2022

Jarše

Povšetova

okvirno 350 stanovanjskih enot

2021 do 2024

Center

 

Z namenom zagotovitve čim večjega obsega prepotrebnih stanovanjskih enot za upravičence do neprofitnih najemnih stanovanj, mlade, invalide, brezdomce in ostale ranljive skupine meščanov, si že več let prizadevamo za uzakonitev možnosti pridobitve dodatnih finančnih sredstev z zadolževanjem, bodisi s spremembo Zakona o javnih skladih, bodisi Stanovanjskega zakona. V letu 2017 je prišlo do spremembe Stanovanjskega zakona, ki sicer omogoča dodatno 10 % zadolževanje pri Stanovanjskem skladu Republike Slovenije, kar pa nikakor ne zadošča za odpravo znanega manka neprofitnih najemnih stanovanjskih enot. Zato bomo pobude, tako za uvedbo trajnega sistemskega financiranja stanovanjske gradnje s strani države, kot tudi za pridobitev finančnih sredstev z uzakonitvijo večjega obsega zadolževanja, podajali tudi v bodoče.