Glava

NEPROFITNA STANOVANJA

 Stanovanjska politika in reševanje bivanjskih težav meščanov je vsekakor ena izmed prioritet lokalne skupnosti v prestolnici. Ne glede na to pa se kljub dejstvu, da mestni stanovanjski sklad in lokalna skupnost razpolagata z več kot 4200 stanovanjskimi enotami, prestolnica že vrsto let sooča z velikim mankom neprofitnih najemnih stanovanj. Z novogradnjami in nakupi je letno v povprečju pridobljenih okrog 150 dodatnih enot, žal pa se, glede na uspeh na razpisih za dodelitev le teh, primanjkljaj ne zmanjšuje – uspe namreč le vsak deseti prosilec.

V letih 2015 in 2016 smo zagotovili 217 dodatnih stanovanjskih enot in uspešno rešili stanovanjsko vprašanje 501 občanu oziroma od leta 2010 do sedaj  pridobili 937 stanovanjskih enot in uspešno rešili stanovanjsko vprašanje 1832  občanom. Cilj pridobiti 150 dodatnih stanovanjskih enot letno je bil presežen.

Gradnja stanovanj poteka v skladu z načeli trajnostne gradnje in univerzalnega bivalnega okolja, s ciljem našim najemnikom ponuditi dom, ki jim bo služil kar največji del njihovega življenja.

Danes je v uporabi 4226 stanovanjskih enot.

PROJEKT

VSEBINA

LETO GRADNJE

ČETRTNA SKUPNOST

Polje IV

56 stanovanjskih enot

2017 in 2018

Polje

Hiša Sonček Vinčarjeva

stanovanjska stavba za obolele s cerebralno paralizo – do 14 oseb

 

2016 in 2017

 

Vič

Samski dom Hladilniška 34

23 stanovanjskih enot

2016 in 2017

Polje

Samski dom Knobleharjeva 25

71 stanovanjskih enot

2016 in 2017

Bežigrad

 

Vodnikova cesta 5

stanovanjska stavba za namestitev varovancev CUDV Dolfke Boštjančič – 12 odraslih varovancev

 

2016 in 2017

 

Šiška

Samski dom Ulica Vide Pregarčeve 34

20 stanovanjskih enot

2016 in 2017

Moste

 

Zarnikova 4

pridobitev novih in preureditev obstoječih stanovanjskih enot – skupaj 20

 

2016 in 2017

Center

Ob Ljubljanici 42

10 stanovanjskih enot

2016

Moste

Zalog

38 stanovanjskih enot

2017

Zalog

Zelena jama – F6

25 stanovanjskih enot

2017

Jarše

Pečinska ulica 2

7 stanovanjskih enot

2017

Polje

Rakova jelša II

200 stanovanjskih enot

2018 do 2020

Trnovo

Rakova jelša I

125 stanovanjskih enot

2019

Trnovo

Jesihov štradon

60 stanovanjskih enot

2018

Rudnik

Masarykova-Resljeva

82 stanovanjskih enot

2018

Center

Zelena jama (JA-391)

90 stanovanjskih enot

2019

Jarše

Povšetova

450 stanovanjskih enot

2020

Center

Brdo II

150 do 200 stanovanjskih enot

2018, 2019 in 2020

Rožnik

Z namenom zagotovitve čim večjega obsega prepotrebnih stanovanjskih enot za upravičence do neprofitnih najemnih stanovanj, mlade, invalide, brezdomce in ostale ranljive skupine meščanov, si bomo še naprej prizadevali za uzakonitev možnosti pridobitve dodatnih finančnih sredstev z zadolževanjem, bodisi s spremembo Zakona o javnih skladih, bodisi Stanovanjskega zakona.