Glava

IZOBRAŽEVANJE

Predšolska vzgoja, izobraževanje in priložnosti za mlade

 Otroci in mladi so naša prihodnost, zato jim omogočamo kakovostno sedanjost v vrtcih, osnovnih in glasbenih šolah.

Za naše najmlajše smo v preteklih 10 letih z adaptacijami, rekonstrukcijami in novogradnjami odprli 93 novih oddelkov ter vključenost v javne vrtce v Ljubljani povečali na na več kot 90 %,  kar je visoko nad državnim povprečjem (78 %). Trenutno v 23 javnih vrtcih deluje 778 oddelkov. Od leta 2006 smo za področje predšolske vzgoje in izobraževanja namenili 701,5 milijonov evrov, od tega 150,5 milijonov za investicije. Z varstvom otrok je v celoti zadovoljnih več kot 90 % staršev

V obdobju med letu 2008 in 2015 smo povečali tudi kapacitete šol, in sicer za 44 oddelkov. V letu 2015 so učenci ljubljanskih javnih osnovnih šol tako obiskovali 988 oddelkov. Kot izjemno uspešen se je izkazal nov Družinski center Mala ulica, prvi tovrsten center v Sloveniji, zasnovan kot javna dnevna soba in namenjen družinam s predšolskimi otroki. Ponaša se s svetovno inovacijo – trajnostno zasnovanim vertikalnim vrtom z zeleno steno. V Mali ulici so že v prvem letu po odprtju v januarju 2013 zabeležili več kot 10.000 obiskov, v letu 2015 pa že 24.000 obiskov, zato intenzivno iščemo možnosti za dodatne lokacije in vzpostavitev več družinskih centrov v prihodnjih letih.

V septembru 2014 smo odprli nove sodobne prostore Izobraževalnega centra Janeza Levca PIKA, ki je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji in izobraževanju – vzgojiteljem, učiteljem, vodstvu, svetovalnim delavcem, specialnim pedagogom, ki delajo z otroki in mladostniki s posebnimi potrebami v vrtcih in šolah MOL in seveda tudi svetovanju staršem otrok s posebnimi potrebami. IC PIKA po svojem konceptu delovanja in prostorih edinstven v tem delu Evrope.

Ljubljana je mladim prijazna občina. Ustanovili smo zavod Mladi zmaji, kjer aktivno spodbujamo kakovostno preživljanje prostega časa mladih in otrok. S koordinacijo dela četrtnih mladinskih centrov (Zalog, Šiška, Bežigrad, Črnuče) načrtno razvijamo mrežo inovativnih središč in krepimo socialne veščine odraščajočih mladih.

V obdobju gospodarske krize povečujemo število štipendij za nadarjene dijake in študente, iz 60 štipendij (2007) na 90 štipendij (od 2013). V osemnajstletnem obdobju (od leta 1998) je mesto Ljubljana podelilo 1174 štipendij za nadarjene dijake in študente. Od tega je bilo 243 štipendij namenjenih za srednješolsko izobraževanje, 544 štipendij za dodiplomski in 178 štipendij za podiplomski študij v Sloveniji ter 70 štipendij za dodiplomski in 139 štipendij za podiplomski študij na univerzah v tujini.  

Z vrsto programov spodbujamo razvoj visokotehnološkega podjetništva in podjetniške kulture med mladimi (Podjetno v svet podjetništva, Regijska štipendijska shema, Regionalni center kreativne ekonomije, Start:up Geek House in Coworking prostor itd.), ustvarjamo pogoje za domače in tuje talente (Regionalna razvojna agencija LUR, Tehnološki park Ljubljana, Javni stanovanjski sklad MOL) in smo prejemniki nacionalnega priznanja za izboljšanje poslovnega okolja. Za dodatno spodbudo konkurenčnosti mladih (projekt Kul služba!) in ustvarjanje delovnih mest z visoko dodano vrednostjo, smo sooblikovali Ljubljansko stičišče inovativnosti, ki povezuje akademske ustanove z gospodarstvom.

NAČRTI ZA NAPREJ

PROJEKT

VSEBINA

LETO GRADNJE

ČETRTNA SKUPNOST

Vrtec Pedenjped, enota Zgornji Kašelj

8 oddelkov

2017

Polje

 

 

 

 

OŠ Koseze

izgradnja prizidka B za šolsko knjižnico

2017 - 2019

Šiška

OŠ Kolezija

igrišče na strehi novega prizidka

2017-2018

Vič

 

 

 

 

OŠ Franca Rozmana Staneta

Dodatni šolski prostori

2017-2019

Center

OŠ N.H. Maksa Pečarja

Dodatni šolski prostori, zunanje igrišče in telovadnica za potrebe OŠ in ČS z zunanjo ureditvijo in parkiriščem

2016-2018

Črnuče

OŠ Šentvid in Gimnazija Šentvid

Protipotresna sanacija

2018

Šentvid

OŠ Riharda Jakopiča

Prenova telovadnice in šole

2017-2019

Šiška

OŠ Oskarja Kovačiča

Nadomestni šolski prostori

2018-2019

Rudnik

OŠ Vrhovci

Prenova in povečava šole zaradi povečanega vpisa

2017-2018

Rožnik

Širitev mreže četrtnih mladinskih centrov

Savsko naselje, Celovški dvori, Vič

2015-2017

 

V obdobju 2016 - 2022 bomo nadaljevali s projektom obnove otroških igrišč in z nadstandardnimi programi za otroke v javnih vrtcih in osnovnih šolah, podpirali bomo preventivne in prostočasne dejavnosti za otroke, zlasti tiste iz manj spodbudnega okolja. Širili bomo družinske centre s programi za otroke in mlade družine. Nadaljevali bomo štipendijsko politiko in krepili mrežo raziskovalnega dela za oblikovanje strokovno samozavestnih potencialov. Izvajali bomo izobraževalne programe za strokovne sodelavce za delo z otroki s posebnimi potrebami in podporo njihovim družinam (nadaljevanje in nadgradnja programa Izobraževalnega centra PIKA).

Odpirali bomo nove četrtne mladinske centre, dodatno okrepili podporni sistem za mladinske nevladne organizacije ter nadaljevali aktivnosti z mladimi na ulici s pomočjo kulturnih, športnih in ekoloških vsebin (mreža Mlada ulica).