Glava

ŠPORT IN REKREACIJA

 Ljubljana je mesto športa, športnih navdušencev je vsako leto več, zato tudi udeležba na množičnih športno-rekreativnih dogodkih, ki jih organiziramo, skokovito narašča. Preteklega Ljubljanskega maratona se je tako udeležilo rekordnih 22 tisoč športnikov in športnic, prireditve ob mestnem prazniku Pot ob žici in Teka trojk pa več kot 35 tisoč udeležencev.  

V mestnem zavodu Šport Ljubljana upravljamo in vzdržujemo več kot 80 športnih objektov, z novimi pridobitvami in zagotavljanjem pogojev za šport in rekreacijo pa postajamo zmeraj bolj prepoznavni tudi v mednarodnem okolju in posledično smo gostitelji velikih športnih dogodkov – v letu 2013 Evropskega prvenstva v košarki, Mladinskega svetovnega prvenstva v judu, Svetovnega pokala v kajak kanu slalomu, letos Svetovnega prvenstva amaterskih kolesarjev z udeleženci iz kar 44 držav. Nogometni stadion v Stožicah je UEFA v letu 2010 uvrstila med tri najlepše v Evropi, celoten športni kompleks (stadion in dvorana) pa je zasnovan tudi okolju prijazno, saj se ponaša z največjim sistemom daljinskega hlajenja v Sloveniji. Za športnike in športne navdušence smo leta 2013 odprli Hišo športa na Bregu.

Z letnimi programi športa aktivno prispevamo k športni vzgoji predšolskih otrok (12 tisoč udeležencev), šoloobveznih otrok (vseh 50 ljubljanskih OŠ), dijakov in študentov (več kot 3.500 udeležencev) ter odraslih. Športnim klubom sofinanciramo programe (6,5 milijonov evrov letno) in omogočamo brezplačno uporabo dvoran in igrišč (220.000 ur letno). Sofinanciramo 96 trenerjev mladinskih selekcij v 19 športnih panogah.

Ljubljančanke in Ljubljančane spodbujamo k aktivnemu preživljanju prostega časa z novimi rekreacijskimi in zelenimi površinami – nekoč degradirano območje ob Savi smo spremenili v Rekreacijski in izobraževalni center (sprehajališče, otroško igrišče, piknik prostori, mala živalska farma, jahalni športi) s kolesarsko in peš potjo ob Savi med Šmartnim in Nemško cesto, Gimnastični center Ljubljana, Kopališče Kolezija.

Novo postavljene trim steze (Tivoli, Mostec, ob Savi) fitnes na prostem (skupaj 13: Dravlje, Center, Vič, Koseze, Polje, Moste (2), Fužine, Posavje, Mostec, Golovec, Šiška, Bežigrad ) in trim otoki (ob PST (5) in na Grajskem griču) so izzvali veliko navdušenja vseh generacij in so odlično obiskani.

 

NAČRTI ZA NAPREJ

PROJEKT

VSEBINA

LETO GRADNJE

ČETRTNA SKUPNOST

OPOMBE

Dvorana za športe na mivki Športni park Črnuče

Vrhunski odbojkarski center

2016

Črnuče

Javno zasebno partnerstvo

Skate park pod Fabianijevim mostom

Betonska mini rampa v obliki "bowl" z različnimi radiji oz. krivuljnimi profili, ograja iz kovinske mreže, ozvočenje in osvetlitev, sanitarije

2016

Center

 

Dvorana za mali nogomet v Štepanjskem naselju

Nogometni center

2016

Golovec

Javno zasebno partnerstvo

Dom ČS Golovec

Ustrezni prostorski pogoji za potrebe Četrtne skupnosti Golovec, klubski prostor z garderobami in več namenskimi športnimi prostori ter ureditev večnamenskih zunanjih igrišč za rugby in nogomet

2017

Golovec

 

Športni park Stožice

Del dokončne ureditve območja športnega centra predstavlja ureditev dveh nogometnih igrišč za vadbo, povezovalne poti in športni paviljon ter ureditev trim steze v sosednjem gozdiču.

2017

Bežigrad

 

Atletski stadion ŽAK

Gradnja novih tribun, atletske dvorane, preplastitev atletske steze, garaža.

2017

Šiška

 

Rekreacijski in športni prostori ob Savi in Ljubljanici

3. faza Poti ob Savi, urejena celotna trasa ob  Savi v MOL

2017

Območje več ČS

 

Plečnikov stadion

Ureditev za večnamensko javno rabo prostora (brez stolpnice in garažne hiše).

2018

Bežigrad

Za gradbeno dovoljenje manjka še okoljevarstveno soglasje. ARSO mora ponovno odločati o vlogi za izdajo okoljevarstvenega soglasja. Neurejen je še položaj parcele št. 312 k.o. Bežigrad.

Plavalni center Ilirija

Izvedba bazenskega dela (pokrit olimpijski bazen, garaža).

2016-2018

Center

Dinamika bo odvisna od pridobitve EU sredstev

Kajakaški poligon v Tacnu

Rekonstrukcija

2016-2018

Šentvid

Odvisno od postopkov denacionalizacije

Hala Tivoli

Prenova (ledena dvorana in notranje igrišče za kolektivne igre z žogo).

2018

Šiška

 

Otoki športa

Najmanj en otok športa v vsako četrtno skupnost

2014-2018

Območje več ČS

 

 

V prihodnjem mandatu bomo ljubljanskim klubom pomagali vrniti evropsko veljavo, ki so jo imeli pred začetkom gospodarske krize, ustvarjali bomo ljubljanske športne zvezde, ki jim bodo mladi sledili. Aktivno bomo nadaljevali s projektom vzpostavljanja športnih otokov, v neposredni bližini naselij bo za športno rekreacijo vseh generacij še več javno dostopnih športnih igrišč s trim napravami. Dodatne športne površine za vsakodnevno športno vadbo bomo uredili tudi na Poti spominov in tovarištva, Rožniku, Golovcu ter na bregovih Save in Ljubljanice, vzpostavili bomo nove pohodniške, tekaške in kolesarske poti in še naprej vlagali v rekordno udeležbo športnih navdušencev na Ljubljanskem maratonu in Pohodu ob žici.