Glava

ZDRAVSTVO

 Ljubljana je varno, odprto in prijazno mesto, ki se razvija z mislijo na vse generacije. Z lastnimi primeri krepimo miselnost, da smo vsi enakopravni in lahko živimo skupaj ter spoštujemo različnost. Prepričani smo, da je mesto, ki je prijazno otrokom, starejšim in osebam z oviranostmi, mesto prijazno vsem.

Smo prejemniki listine Občina po meri invalidov, kar je priznanje za dosedanje delo in pomembna zaveza za naprej, aktivno sodelujemo s Svetom za odpravo komunikacijskih in drugih ovir, mesto prilagajamo osebam z okvaro vida in sluha. Kandidirali smo tudi na nagradnem natečaju Evropske Komisije za mesta dostopna osebam z oviranostmi, Access City Award, in za leto 2015 prejela odlično bronasto priznanje.

Za starejše prebivalce organiziramo začetne in nadaljevalne brezplačne računalniške tečaje, ki se jih je doslej udeležilo več kot 11.000 navdušenih slušateljev. Zelo dobro sprejeti in obiskani so Dnevni centri za starejše, ki s kopico aktivnosti in programov pomembno bogatijo vsakdan mnogih Ljubljančank in Ljubljančanov v jeseni življenja, v Ljubljani deluje 9 domov za starejše občane, pridobili smo 82 oskrbovanih stanovanj. 

Od leta 2011 je Ljubljana aktivna članica Globalne mreže starosti prijaznih mest. Marca 2015 se je Zavod za oskrbo na domu Ljubljana (ZOD) preselil v nove prostore, v prenovljeno Vilo Urška na Poljanski cesti 97.

Storitve naših javnih zdravstvenih in socialno varstvenih ustanov (Zdravstveni dom Ljubljana, Zavod za oskrbo na domu, Lekarna Ljubljana) so izjemno kakovostne, strokovna direktorica ZD Ljubljana dr. Tonka Poplas Susič je leta 2014 prejela častni naziv Evropska zdravnica leta.

Januarja 2014 je bil odprt Simulacijski center ZD Ljubljana, ki je namenjen usposabljanju strokovnega kadra ter laične javnosti glede ukrepanja v določenih življenjsko ogroženih situacijah. Zavedamo se, da pogosto štejejo samo minute, zato smo na različnih lokacijah po mestu namestili avtomatske defibrilatorje, s katerimi ob srčnem zastoju pomagamo reševati življenja.

Septembra 2015 se je končala prenova ZD Ljubljana Bežigrad, ki bo uporabnikom storitev omogočila prijetnejšo in kakovostnejšo zdravstveno obravnavo, zaposlenim pa boljše delovne pogoje.

Prav tako je septembra 2015 ZDL na Aškerčevi 4 odprl Mediacijski center ZD Ljubljana, ki je namenjen reševanju nesporazumov in sporov v zdravstvu med zaposlenimi v ZD Ljubljana ter med zaposlenimi v zdravstveni dejavnosti ljubljanske regije in uporabniki.

Marca 2016 se je v prostorih Centralne informacijske pisarne MOL na Mačkovi ulici 1 odprla Informacijska točka za starejše 65+ in za osebe z oviranostmi, v kateri so na voljo osnovne informacije o storitvah in aktivnostih, ki so omenjenim skupinam meščank in meščanov na voljo v Mestni občini Ljubljana.

Kot novost na tržišču sta od poletja 2015 uporabnikom pred Lekarno Pri polikliniki in pred Lekarno Bavarski dvor na voljo prodajna avtomata - lekomata, ki omogočata 24-urni nakup nekaterih izdelkov proste prodaje. Avgusta 2015 je Lekarna Ljubljana ustanovila Zavod Hospic Ljubljana (LJUBhospic), ki nadaljuje dejavnost v hiši Hospic na Hradeckega 20 v Ljubljani.

V letu 2016 se je pričelo projektiranje novega in sodobnega prizidka v ZD Ljubljana, enota Bežigrad, kamor bo poleg obstoječih dejavnosti umeščena tudi sodobna lekarna, istočasno pa se bo uredila  tudi celotna okolica objekta, vzpostavila nova prometna ureditev in še kaj.

Posebno skrb namenjamo najmlajšim – v preteklih letih smo vse azbestne kritine na vrtcih in osnovnih šolah zamenjali z zdravju prijaznejšimi materiali.

Župan Zoran Janković je ponosen pokrovitelj Parade ponosa, v letu 2014 smo bili vključeni v mrežo mavričnih mest. Ta mreža združuje mesta, ki izvajajo LGBT prijazno politiko. Na pobudo MOL je bil vzpostavljen certifikat LGBT prijazno. Tako smo v letu 2015 prejeli Evropsko nagrada za javni sektor – certifikat najboljših praks na lokalnem nivoju (EPSA 2015) za projekt LGBT prijazna Ljubljana. Junija 2016 je bil prav tako sprejet prvi akcijski načrt za enakost spolov v MOL. Kot prvi v Evropi smo prostore v Mestni hiši oddali LGBT skupnosti, ki v njih izvaja gostinsko dejavnost.

Organizacije, ki delujejo v javnem interesu, aktivno podpiramo s sofinanciranjem in z brezplačno oddajo občinskih prostorov. Tako je Ljubljana pridobila tudi edinstveno restavracijo Druga violina, v kateri strežejo mladi s posebnimi potrebami in so dodaten dokaz, da je Ljubljana odprto mesto s posluhom za najšibkejše.

V Mestni občini Ljubljana kot partnerji sodelujemo MOL v različnih projektih: dveh financiranih iz norveškega finančnega mehanizma:
- Nadgrajena celovita obravnava pacienta (CPC+), katerega ključni cilj je preprečiti bolezni povezane z življenjskim slogom (končan: 9.4.2014-31.5.2016),
- Aktivno in kvalitetno staranje v domačem okolju (A-QU-A), ki ponuja starejšim od 65 let  brezplačne storitve delovne terapije, fizioterapije, logopedije, zdravstvene nege, prehransko svetovanje, prilagoditve bivalnega okolja potrebam starejših in meritve psihofizičnih sposobnosti (še traja: april 2014 – 31.12.2016), ter
- s strani EU financirani tematski mreži o starosti prijaznih okoljih (AFE-INNOVNET) (zaključen: 1.2.2014-31.1.2016) in
- v projektu Evropska nagrada za iniciative na področju srebrne ekonomije (projekt se bo začel izvajati septembra 2016 in bo trajal 2 leti).

 NAČRTI ZA NAPREJ

PROJEKT

VSEBINA

LETO GRADNJE

ČETRTNA SKUPNOST

ZD Bežigrad

Prizidek z lekarno

2016-2017

Bežigrad

ZD Metelkova

Izobraževalni center (2.480m2, simulacijski center, referenčne ambulante, knjižnica in predavalnica, delovni prostori, metadonska ambulanta).

2016-2017

Center

ZD Vič

Obnova

2018

Vič

 

Še naprej bomo sofinancirali programe javnega zdravja in socialnega varstva: programe za mlade, stare, populacijo LGBT, ljudi z oviranostmi, ljudi s težavami v duševnem zdravju, za ženske in otroke, ki so žrtve nasilja, za revne in tiste, ki se srečujejo s tveganjem za nastanek revščine, za ljudi s težavami zaradi uživanja dovoljenih in nedovoljenih drog. Z nadaljevanjem začetih aktivnosti bomo vzor evropskim mestom v dostopnosti za ljudi z oviranostmi in mesto enakosti spolov, dodatno bomo nadgradili medgeneracijsko sodelovanje in pomoč ter spodbujali socialno podjetništvo.