Glava

10. JULKA ŽIBERT

UPOKOJENKAKandidiram zato, ker je to dobra ekipa, ki je veliko naredila za naše mesto in tudi zato, da podprem župana, ki je s svojo energijo in s svojim delom veliko naredil za Ljubljano.