Glava

15. TONE PODOBNIK

UPOKOJENECKandidiram predvsem zaradi tega, ker je še nekaj stvari potrebno urediti in dokončati, predvsem v četrtni skupnosti Polje, iz katere izhajam. Veliko je bilo denimo narejenega na področju stanovanjske gradnje, kljub temu pa nas tudi na tem področju čaka še veliko projektov, tako za mlade, kot tudi starejše.