Glava

24. JOŽKA HEGLER

V.D. DIREKTORJAKandidiram zato, ker z županom že več let sodelujeva in ker je človek, ki zna sprejemati odločitve. Po mojem dolgoletnem delu v javni upravi imam veliko izkušenj tako z ljudmi, kot tudi z različnimi delovnimi področji in sem prepričana, da bom lahko koristila nadaljnemu dobremu upravljanju Mestne občine Ljubljana.