Glava

34. MIRJAM KANALEC

DIREKTORICAKandidiram, ker menim, da lahko pomagam k izboljšanju življenja v Ljubljani, predvsem na področju invalidnih oseb in starejših ter pripomorem pri dostopnosti in urejenosti Ljubljane ter prijaznosti do vseh.