Glava

42. IRENA KOKOVNIK

UPOKOJENKAPred letom dni sem se upokojila kot dolgoletna ravnateljica. V teh letih sem dobila veliko vedenja o Ljubljani in delu z mladimi ter se zato odločila, da lahko prispevam za dobrobit tako mladih kot tudi starejše generacije.