Glava

4. JELKA ŽEKAR

PODŽUPANJASodelovati z ekipo, ki stremi k istim ciljem in spoštuje enake vrednote, mi je v veliko zadovoljstvo. Kljub izjemnemu napredku, ki ga je Ljubljana doživela v zadnjem desetletju, pa nam izzivov in možnosti za izboljšave v prihodnje ne primanjkuje.