Glava

8. DUNJA PIŠKUR KOSMAČ

UPOKOJENKA, DOKTOR MEDICINE, PRIMARIJV našem mestu bomo zagotavljali možnost hitrega dostopa do zdravst- venih storitev, poskrbeli, da bo še bolj prijazno starejšim, otrokom in invalidom, posebno skrb bomo posvečali varstvu okolja.

Screen Shot 2014 09 22 at 14.48.24