ZJ novice

23. EMILIJA MITROVIĆ MILOŠ

UNIV. DIPL. KULTUROLOGINJAEmilija je nova mestna svetnica, ki je k LZJ prestopila iz stranke Združena Levica. Kot mestna svetnica se bo brezpogojno zavzemala za ustvarjanje boljših delovnih pogojev v javnih podjetjih in zavodih, za odpiranje novih delovnih mest, transparentno porabo javnih financ, nove inovativne projekte, sodelovanje z občani ter zagovarjala interes mladih, ker je tudi sama del mlajše generacije, ki si želi imeti večji vpliv na dogajanje v Ljubljani. Med prednostna področja šteje gospodarstvo in promet, stanovanjsko politiko, šolstvo in predšolsko vzgojo, pobude občanov, socialno varstvo in varstvo okolja. Z izkušnjami preteklega dela si bo pri delu v Mestnem svetu prizadevala predvsem za zaščito interesov mladih in socialno ogroženih.

MS Emilija Mitrovic