ZJ noviceSodni postopek "Jemanje podkupnine in sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje" proti Zoranu Jankoviću je zaključen. V njegovo korist. 

Potek postopka do danes:

4.7.2017 - Zoran Janković je prejel sklep sodišča, s katerim je preiskovalna sodnica ugodila predlogu njegovega zagovornika, odvetnika Koščaka, za izločitev vseh listin iz spisa ter odredila uničenje zvočnih prisluhov. 

Tožilstvo je namreč skušalo listine in prisluhe uporabiti nezakonito, po preteku roka dveh let, ki ga predpisuje Zakon o kazenskem postopku. 
Tožilka se je na sklep pritožila.

13.9.2017 – Višje sodišče v Ljubljani je sprejelo sklep, da se pritožba okrožne državne tožilke Blanke Žgajnar zavrne kot neutemeljena.

16.10.2017 - Senat Okrožnega sodišča v Ljubljani je zavrnilo zahtevo Specializiranega državnega tožilstva za preiskavo. Po ugotovitvi senata, podatki v spisu ne utemeljujejo suma, da je Zoran Janković storil očitano kaznivo dejanje.

Ga. Žgajnar je vložila pritožbo.

16.1.2018 – Višje sodišče v Ljubljani je ponovno sprejelo sklep, da se pritožba okrožne državne tožilke svetnice Blanke Žgajnar kot neutemeljena zavrne ter ugotovilo, da pritožba nima pravno relevantnih razlogov temveč zgolj ponavlja stališča iz pritožbe, ki je bila zavrnjena že s sklepom 13/9-2017.

Več preberite v rubriki Sodni postopki.