ZJ noviceKer je eden od medijev v zvezi s tožbo zoper KPK objavil prirejeno novico, z namenom manipuliranja javnosti, objavljamo odgovor Odvetniške družbe Čeferin, ki Zorana Jankovića zastopa v omenjeni zadevi. 

»Vrhovno sodišče RS je o predmetni zadevi že odločilo, in sicer s sodbo opr.št. I Up 308/2014 z dne 29.05.2015, s katero je odločilo, da je KPK z izdajo Zaključnega poročila o nadzoru nad premoženjskim stanjem nezakonito posegla v ustavne pravice Zorana Jankovića. Odločitev je pravnomočna
Kljub navedenemu sta KPK in Upravno sodišče RS o predmetni zadevi ponovno odločala, vse v nasprotju s temeljnimi pravnimi načeli, ki prepovedujejo ponovno odločanje o pravnomočno razsojeni stvari

Zoran Janković odločitev KPK in Upravnega sodišče izpodbija pred Vrhovnim sodiščem RS.«

Sicer pa so na tej spletni strani objavljeni postopki, ki so bili sproženi proti Zoranu Jankoviću in ostali, ki so zaključeni. 

Kot je znano, je predsednik KPK Boris Štefanec dne 27. 11. 2015 v svoji izjavi medijem dejal, da je izvor premoženja Zorana Jankovića znan: »Ampak gospod Janković je v določenih trenutkih iz naslova teh terjatev (…) dobil plačila, poplačila teh terjatev (…). In teh poplačil ni prijavljal. To je kršitev, ki mu jo očita komisija, ne pa premoženja neznanega izvora. Tega, moram povedati, da v teh zaključnih ugotovitvah ni.« (vir: Radio Slovenija).