Glava

Začenjamo z urejanjem Galerije CukrarnaDela bodo predvidoma trajala 24 mesecev, izvajalo jih bo gradbeno podjetje STRABAGvrednost del je 21,5 mio evrov z DDV. Po končani prenovi bo zGalerijo Cukrarna upravljal ljubljanski javni zavod Muzej in galerije mesta Ljubljana.

cukrarna 005

Nov in sodoben prostor bo namenjen predstavljanju sodobne likovne in vizualne umetnosti, pri čemer bosta zagotovo pomembno vlogo odigrali najpomembnejši bienalni prireditvi v Ljubljani, BIO Ljubljana in Mednarodni grafični bienale. S tem bo rešeno dolgoletno pomanjkanje velikega razstavnega prostora v Ljubljani.

01 scapelab cukrarna pritlicje
Vizualizacija Cukrarne, Scapelab, Marko Studen

Izboljšalibomo urbano okolje

V okviru Projekta ureditve Galerije Cukrarna bomo izvedli rekonstrukcijo obstoječega objekta, s katero bomo izboljšali urbano okolje in še dodatno oživili širše mestno središče. Poleg tega bomo odpravili fizično oviro, ki ovira mobilnost na tem delu Poljanskega nasipa in tako onemogoča najoptimalnejšo povezavo med mestnim središčem ter urbaniziranimi območji na vzhodu mesta. Izboljšali bomo tudi družbeni vidik rabe prostora, saj bo to območje z novimi vsebinami in ureditvami postalo dinamičen, programsko bogat in družbeno živahen ter varnejši in prijetnejši prostor, zanimiv za večkratni obisk tako prebivalcev kot obiskovalcev Ljubljane.

cukrarna 001
Župan Zoran Janković je poudaril, da današnji dan predstavlja začetek oživitve in popolne prenove tega območja, ki bo skupaj s načrtovano prenovo Ambroževega trga postalo del središča Ljubljane, v to smer pa bomo širili tudi območje za pešce.

Evropska sredstva za Galerijo Cukrarna

Z Ministrstvom za okolje in prostor smo 17. septembra 2018 podpisali pogodbo o sofinanciranju za operacijo Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020 »Projekt ureditve Galerije Cukrarna«.

Evropski sklad za regionalni razvoj projekt sofinancira v višini največ 10.774.396,00 evrov, Republika Slovenija v višini največ 2.693.599,00 evrov, na Mestni občini Ljubljana pa bomo namenili 9.753.847,00 evrov. Sredstva za projekt so zagotovljena iz mehanizma Celostnih teritorialnih naložb, ki so namenjena odpravi degradacije in revitalizaciji urbanega prostora.