ZJ moja resnica

PLEČNIKOV STADION SAMEVANekateri posamezniki (tudi protikandidati) nam nastavljajo ogledalo v smislu, zakaj še vedno nismo prenovili Plečnikovega stadiona. Sami bi si neznansko želeli čim prej prenoviti stadion, a še zmeraj čakamo na rešitev pritožbe na sodišču zaradi nagajanja nekaterih sosedov iz Fondovih blokov. Plečnikov stadion za Bežigradom bi bil že prenovljen, če ne bi bilo pritožb teh okoliških stanovalcev. Ti trije prebivalci sosednjih Fondovih blokov  so namreč nagrajeni projekt ob predstavitvi pohvalili. ARSO je sprva dal soglasje za izdajo gradbenega dovoljenja, na katerega se je omenjena trojica pritožila. Ministrstvo za okolje in infrastrukturo je nato zavrnilo soglasje in ga vrnilo v ponovno odločanje. ARSO nato ni dal soglasja, investitor se je pritožil na pristojno ministrstvo, to pa je zadevo znova vrnilo v odločanje na ARSO. In to traja že pet let.

Najbolj nerazumljivo je, da ti trije stanovalci Fondovih blokov ugovarjajo parceli, ki je v zemljiški knjigi vpisana kot last MOL-a. Parcela bi po njihovem mnenju morala pripadati njim, ker so tam imeli vrtičke. Pogodbo za prenovo smo podaljševali šest let, zgolj zato, ker se je nekdo odločil, da temu nasprotuje. To predolgo odločanje je prava tragedija za Plečnikov stadion, vendar smo nemočni in ne moremo narediti drugega, kot čakati. K sreči je Joc Pečečnik, ki ima največji delež v investiciji, še vedno zagret za prenovo stadiona.

O nadaljnjem razvoju dogodkov ne moremo govoriti, saj je odvisen od odločitev lastnikov na skupščini BŠP. V MOL podpirajo predlog prenove stadiona, ki obsega prenovo poškodovanih zaščitenih objektov in travnatega igrišča s tekaško progo za trening, rekreacijo in razne prireditve na prostem. Predlog predvideva ureditev parkirišča na peščeni podlagi ob Samovi cesti in uporabo vhodne lope za lokalno tržnico.

Želimo si, da nam skupaj uspe v naslednjem mandatu. Za najlepše mesto!