ZJ moja resnica

ŽUPAN ZORAN JANKOVIĆ JE ŠERIFOČITEK

Župan Zoran Janković je šerif, ki vse ureja v Ljubljani po svoje.

POJASNILO OČITKA

Glede vloge župana je treba pojasniti, da gre za posebno funkcijo, saj je poleg predsednika države edini vodilni položaj, za katerega je kandidat izvoljen na neposrednih volitvah. O tem, ali bo nekdo šerif, ko bo imel pristojnosti, ki gredo županu, odločajo volivci, v tem primeru meščani Ljubljane. Zoran Janković se je na lokalnih volitvah preizkusil že trikrat in dobil zaupanje vsakokrat s približno enakim, okoli 65-odstotnim deležem glasov. To pomeni, da ga ne postavljajo stranke, ampak ljudje neposredno, nanje pa ni mogoče vplivati do take mere, da bi bil volilni izid tako prepričljiv. Zato županu pripada posebna vloga: njegove pristojnosti in odgovornosti so bistveno večje. To pozna tudi naš sistem, ki mu daje večje pristojnosti kot drugim podobnim položajem. Naj to imenujemo šerifovstvo ali ne, dejstvo je, da se mora odzivati na razmere v Ljubljani in da je to del njegovih pristojnosti. Seveda pa je ta položaj dostikrat na meji, ko lahko v neki situaciji človek odreagira tako ali drugače. Vendar je vsako ravnanje treba presojati tudi po posledicah; če so te v splošno korist ljudi, pa tudi posameznikov, je ravnanje primerno, v nasprotnem primeru pa ne, seveda mora biti tudi zakonito. To slednje dostikrat presojamo sami, brez dobrega poznavanja predpisov, še bolj pogosto pa pristransko ali pod vplivom politično usmerjenih komentarjev.