ZJ napoved dogodkov

dr. Valerija Bužan"Z gospodom Zoranom Jankovićem, kandidatom za župana Mesta Ljubljana, smo se spoznali in začeli sodelovati že v obdobju 90. let, ko je še opravljal funkcijo direktorja trgovske mreže Mercator. V tem času nam je z njegovo pomočjo uspelo izvesti številne akcije v dobrobit uporabnikom CUDV Draga kot so nakup kombija, individualna pomoč posameznikom in njihovim staršem ter realizacijo mnogih donatorskih sredstev v različnih oblikah pomoči, ki so bile odmevne tudi v javnosti. 

Z leti se je sodelovanje le še krepilo in izpopolnjevalo ter se v času njegovega županovanja nadgradilo in izpopolnjevalo do take mere, da je mesto Ljubljana prepoznavno in naklonjeno programom vključevanja oseb s posebnimi potrebami ter povezovanja tudi izven naših meja. Njegova podpora nam je omogočila realizacijo mnogih domačih in mednarodnih projektov, o katerih pričajo rezultati in nagrade. Ponosni smo, da lahko v tujini naglasimo, da živimo v mestu, ki je naklonjeno spremembam in smernicam EU po boljšem jutri za vse pomoči potrebne ljudi. Slednje daje mestu ugled in veljavo in ni presenetljivo, da se uveljavlja dopolnjen slogan - Ljubljana, tudi moje mesto.

Hvaležni smo za njegov posluh in pripravljenost graditi z nami našo pot vključevanja v skupnost, ki v mnogih primerih ni enostavno. Zavedamo se, da sodelovanje z nami obenem predstavlja tudi izziv, kako izoblikovati rešitve in se odzvati na stiske ljudi, da bo ta pomoč učinkovita, usmerjena k sožitju in sobivanju ljudi s posebnimi potrebami v skupnosti. Da bo to pot k njihovi prepoznavnosti, spreminjanja stališč, sprejemanju in vključevanju ter pot k samostojnosti in odgovornosti, ki bo varovala njihovo dostojanstvo.

Ne cenimo ga zgolj kot uspešnega župana, cenimo ga predvsem tudi kot človeka, ki ustavi korak in ponudi roko, ko jo posameznik najbolj potrebuje.

V zadnjih letih so znane številne skupne in odmevne akcije, ki jih je Center Draga razvil skupaj z županom Zoranom Jankovićem in pomenijo trdno osnovo za nadaljnji razvoj. Naj se ta pot ne prekine."

Dr. Valerija Bužan, direktorica Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič