Pojasnilo na navedbe o premoženjskem stanju

Nazaj

1. NAVEDBA KPK

KPK navaja, da je zavezanec v času opravljanja funkcije župana in poslanca v nadzorovanem obdobju med 17. 11. 2006 in 24. 5. 2012 večkrat kršil ZPKor in od 5. 6. 2010 dalje tudi določbe ZIntPK o obveznosti sporočanja podatkov o svojem premoženjskem stanju s tem, ker komisiji ni prijavil v zakonskem roku lastništva dela nepremičnin (gozd, štiri parc. št. v k.o. Rudnik), ki jih je imel v lasti že leta 2006 in bi jih zato moral po 37. členu ZPKor prijaviti komisiji že s prvim obrazcem za poročanje, ki ga je oddal leta 2006; te nepremičnine je zavezanec prijavil šele v predvolilnem obdobju leta 2011.

POJASNILO ZORANA JANKOVIĆA

Napako nepravočasnega poročanja sem priznal in omenjena zemljišča tudi sam naknadno prijavil KPK. Gre za zemljišča, ki so znotraj ograje okoli domače hiše, kjer s soprogo živiva in so v družinski lasti že od leta 1992 in tako ne morejo povzročati suma koruptivnosti.

2. NAVEDBA KPK

KPK navaja, da je zavezanec v času opravljanja funkcije župana in poslanca v nadzorovanem obdobju med 17. 11. 2006 in 24. 5. 2012 večkrat kršil ZPKor in od 5. 6. 2010 dalje tudi določbe ZIntPK o obveznosti sporočanja podatkov o svojem premoženjskem stanju s tem, ker komisiji ni prijavil v zakonskem roku lastništva vrednostnih papirjev, in sicer 980 delnic Luke Koper, ki bi jih moral po 37. členu ZPKor prijaviti najpozneje v 30 dneh po prejemu dohodninske odločbe za leto 2007; te vrednostne papirje je zavezanec prijavil šele v predvolilnem obdobju leta 2011.

POJASNILO ZORANA JANKOVIĆA

Tudi lastništvo delnic sem naknadno sam prijavil. Gre za povsem transparentno dejanje, saj sem del gotovine, ki sem jo prejel kot vračilo kredita, spremenil v vrednostne papirje. S tem nisem spremenil višine premoženja; zdaj lahko celo ugotovimo, da se je s tem premoženje zmanjšalo, saj je vrednost delnic Luke Koper padla za 90 odstotkov. Tako tudi tukaj ne moremo govoriti o koruptivnem dejanju oz. sumu koruptivnega dejanja, ampak o prekršku, zaradi katerega sem plačal KPK kazen 400 €.

3. NAVEDBA KPK

KPK navaja, da je zavezanec v času opravljanja funkcije župana in poslanca v nadzorovanem obdobju med 17. 11. 2006 in 24. 5. 2012 večkrat kršil ZPKor in od 5. 6. 2010 dalje tudi določbe ZIntPK o obveznosti sporočanja podatkov o svojem premoženjskem stanju s tem, ker komisiji sploh ni prijavil lastništva in poslovanja z vrednostnimi papirji Krke v obdobju od leta 2007 do leta 2009, katerih vrednosti so presegale mejno vrednost za poročanje o spremembah premoženjskega stanja skladno z drugim odstavkom 37. člena ZPKor; 

POJASNILO ZORANA JANKOVIĆA

Kot rečeno, sem leta 2011 prijavil lastništvo vseh delnic, ki so v moji lasti. Nikakor ni šlo za namerno kršenje zakona ali zakonskih določil, ampak za napako pri prijavljanju. Tudi tukaj gre za povsem transparentno dejanje, saj sem del gotovine, ki sem jo prejel kot vračilo kredita, spremenil v vrednostne papirje. Samo s tem nisem spremenil višine premoženja; tudi tukaj se je premoženje zmanjšalo, saj je vrednost delnic Krke padla za 40 odstotkov. Tako niti tukaj ne moremo govoriti o koruptivnem dejanju oz. sumu koruptivnega dejanja, ampak prav tako le o prekršku, zaradi katerega sem plačal KPK kazen 400 €. 

 

4. NAVEDBA KPK

KPK navaja, da je zavezanec v času opravljanja funkcije župana in poslanca v nadzorovanem obdobju med 17. 11. 2006 in 24. 5. 2012 večkrat kršil ZPKor in od 5. 6. 2010 dalje tudi določbe ZIntPK o obveznosti sporočanja podatkov o svojem premoženjskem stanju s tem, ker komisiji sploh ni prijavil razpolaganja z gotovino, položeno na transakcijski račun pri bankah v višini 29.500,00 € v letu 2007, kar je bil zavezanec skladno z drugim odstavkom 37. člena ZPKor dolžan sporočiti komisiji najpozneje v 30 dneh po prejemu dohodninske odločbe za leto 2007;

POJASNILO ZORANA JANKOVIĆA 

V letu 2007 sem s svojega osebnega tekočega računa dvignil več kot 200.000 €. Gotovino sem potreboval za plačilo osebnih izdatkov, ker pa sem občasno dvignil več gotovine, kot sem jo dejansko zapravil, sem preostanek položil nazaj na svoj osebni račun. Tudi v tem primeru je izvor premoženja, gotovine znan, saj gre le za prejemke iz naslova plače župana MOL-a ali za vračilo danega posojila in nato dvig gotovine, kar je razvidno iz prikaza plačilnega prometa v tistem obdobju na mojem TRR. 

Seštevek dvigov in pologov 2007-2012:

Screen Shot 2014 04 18 at 3.57.34 PM

5. NAVEDBA KPK

KPK navaja, da je zavezanec v času opravljanja funkcije župana in poslanca v nadzorovanem obdobju med 17. 11. 2006 in 24. 5. 2012 večkrat kršil ZPKor in od 5. 6. 2010 dalje tudi določbe ZIntPK o obveznosti sporočanja podatkov o svojem premoženjskem stanju s tem, ker komisiji sploh ni prijavil razpolaganje/pridobitev denarnih sredstev velikih zneskov, ki po ugotovitvah komisije izhajajo iz nakazil različnih pravnih oseb kot poplačilo dolga, kar je bil po ZPKor in od 5. 6. 2010 po ZIntPK dolžan storiti:

- v letu 2007 ni poročal sprememb denarnih sredstev v višini: 167.983,57 €
- v letu 2008 ni poročal sprememb denarnih sredstev v višini: 631.449,71 €;
- v letu 2009 ni poročal sprememb denarnih sredstev v višini: 304.835,67 €;
- v letu 2010 ni poročal sprememb denarnih sredstev v višini: 361.609,82 €;
- v letu 2011 ni poročal sprememb denarnih sredstev v višini: 273.732,38 €.

POJASNILO ZORANA JANKOVIĆA 

Ugotovitev KPK je pravilna glede prilivov na moj TRR in tudi to, da prilivov nisem vsakič sproti (še enkrat) prijavil. Komisiji sem  v poročilu pojasnil, kar pa žal ni navedeno, da do prijave ni prišlo, ker sem bil prepričan, da je treba (smiselno) prijaviti le povečanje premoženja, ne pa njegove spremembe iz kredita v poplačilo oz. prejem gotovine na TRR. O tem so bila v tistem času in so še vedno različna celo strokovna menja. Tudi sicer to samo po sebi ni koruptivno dejanje, temveč le opustitev prijave spremembe oblike premoženja in ne povečanja, ki edino lahko meji na koruptivnost.

Ni pa pravilna navedba komisije, da so vir nakazil različne pravne osebe, saj so viri nakazil ves čas isti – Electa zaradi vračanja kredita. Le nekajkrat se, zaradi težav z likvidnostjo in asignacije kot dajalec nakazila (še vedno pa gre za vračilo kredita Electe) pojavi KLM, po asignaciji, kar je zakonito in v skladu s knjigovodsko stroko.

Nazaj

© 2024 LISTA ZORANA JANKOVIĆA. Vse pravice pridržane.

Piškotke uporabljamo za pravilno delovanje spletne strani in izboljšanje vaše izkušnje. S klikom na "prilagodi nastavitve" lahko upravljate z nastavitvami piškotkov. Več informacij najdete v Politiki o piškotkih.