Pojasnilo o prejetju nakazila na osebni bančni račun

Nazaj

NAVEDBA KPK 

KPK v poročilu navaja, da je Zoran Janković del finančnih prilivov (208.000 €) v obdobju štirih mesecev leta 2011 prejel na osebni bančni račun zavezanca iz naslova verižnih transakcij, ki imajo svoj začetek v podjetju, ki posluje z Mestno občino Ljubljana.

POJASNILO ZORANA JANKOVIĆA

Moji prihodki oz. finančni prilivi v tem obdobju imajo le dva vira; eden je plača župana in drugo prilivi iz naslova vračanja kredita s strani mojih sinov. Ti odnosi so urejeni s pogodbami, ki so bile in so KPK še dostopne.

Ta kredit še vedno ni v celoti vrnjen. Oba vira prilivov sta znana, prijavljena na KPK. Moj finančni odnos je moj osebni TRR in TRR sinov oz. njunih podjetij, ki so mi denar nakazovala. Vse ostale "verižne transakcije", kot poslovne dogodke tendenciozno poimenuje KPK, so transakcije mojih sinov in če je tam kaj narobe ali nezakonito, je prav, da se to ugotovi in da se za morebitne nezakonitosti uporabijo ustrezne konsekvence. A ne do mene, ampak do storilcev. Tu ne more biti razlike in je tudi ne želim oz. ne podpiram. Čeprav gre v tem primeru za osebne podatke, sem jih pripravljen razkriti, kar tudi navajam v nadaljevanju. Iz navedb v tabelah sta povsem jasna vir in pot transakcij. V tem času, žal šele po objavi poročila KPK, je DURS končal pregled poslovanja podjetij mojih sinov in ugotovil, da v njihovem vračanju kredita ni bilo nepravilnosti.

Utemeljevanje KPK, da je začetek verižnih transakcij v podjetju, ki posluje z Mestno občino Ljubljana (v nadaljevanju MOL),izrazito tendenciozen in brez konkretne navedbe, kaj je bilo v poslovanju tega podjetja z MOL narobe. Ali je npr. podjetje dobilo plačilo brez opravljenega dela, dobilo preplačilo dela, ali je bilo delo nepotrebno oziroma kaj podobnega, kar bi MOL povzročilo škodo? Kaj takega se ni zgodilo in tudi nihče ni, kljub številnim pregledom, tega ugotovil.

Iz obrazložitve Poročila KPK je razvidno, da je neresnično trditev o verižnih transakcijah, ki imajo svoj začetek v podjetju, ki posluje z MOL, KPK naslovila na poslovanje MOL s podjetjem Grep, ki po pogodbi o javno-zasebnem partnerstvu gradi športna objekta v Stožicah. Pri tem zamolčijo, da je bil z nakazilom denarja po računih Grepa denar MOL pretvorjen v del nepremičnin (dvorane oz. stadiona Stožice oz. sestavnih delov teh objektov). To pomeni, da je v finančnem smislu denar MOL na računu prešel v materialno obliko, bilančno iz konta 1100 na 0230  konto investicij v teku. Grep torej MOL-ovega denarja NIMA, saj ga je porabil za izgradnjo, skladno s cenami iz pogodbe. Torej Grep ni mogel s posojilno pogodbo posojati MOL-ovega denarja, saj bi  v tem primeru bilo nekaj z računom oz. obračunom narobe, npr. da je bil račun preplačan ali da storitve niso bile opravljene v tem obsegu, zahtevane kakovosti ipd., kar bi edino lahko privedlo do prelivanja denarja iz MOL-a na Grep. Ob tem pa ni nepomembno, da je tudi Grep javno povedal, da so ob prejetju plačila MOL že imeli na računu okoli 600.000 € sredstev. Od tu dalje so vse trditve KPK neresnične oz. zavajajoče, saj ves čas navajajo, da je Grep posojal MOL-ov denar. Grep in Electa sta zasebni podjetji.

Finančno nevzdržna je tudi trditev KPK, da je del tega denarja pristal na mojem osebnem računu. Kako je to mogoče, če je bilo posojilo vrnjeno v pogodbenem roku z dogovorjenimi obrestmi. Torej je moral denar prispeti od drugje. In je, od Electe, ki mi vrača posojilo.

Nazaj

© 2023 LISTA ZORANA JANKOVIĆA. Vse pravice pridržane.

Piškotke uporabljamo za pravilno delovanje spletne strani in izboljšanje vaše izkušnje. S klikom na "prilagodi nastavitve" lahko upravljate z nastavitvami piškotkov. Več informacij najdete v Politiki o piškotkih.